Đội ngũ kỹ thuật

Đoàn Văn Cường - Tổ trưởng tổ gầm máy I

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sửa chữa xe đầu kéo, việc am hiểu nguyên lý hoạt động và xác định phương án sửa chữa tối ưu được cho là điểm mạnh của anh Đoàn Văn Cường.

Đoàn Tiến Dũng - Nhân viên kỹ thuật tổ gầm máy I

Chuyên viên phụ trách kỹ thuật gầm máy dành cho xe đầu kéo.

Đào Xuân Trường - Nhân viên kỹ thuật điện

Chuyên viên kỹ thuật phụ trách phần điện dành cho xe đầu kéo.

Vương Đức Hải - Nhân viên kỹ thuật tổ sửa chữa

Chuyên viên kỹ thuật phụ trách sửa chữa, lắp phụ kiện dành cho xe đầu kéo.

Bùi Văn Lực - Nhân viên kỹ thuật tổ sửa chữa

Chuyên viên kỹ thuật phụ trách sửa chữa, lắp phụ kiện dành cho xe đầu kéo.

Trần Quang Hữu - Tổ trưởng tổ sửa chữa

Phụ trách chính trong công tác làm dịch vụ dành cho xe đầu kéo như: Nâng mâm, giảm sóc...

Nguyễn Văn Toàn - Nhân viên kỹ thuật tổ gò, hàn

Chuyên viên phụ trách kỹ thuật tổ gò, hàn.

Vũ Biên Thùy - Nhân viên kỹ thuật tổ sửa chữa

Chuyên viên kỹ thuật phụ trách sửa chữa, lắp phụ kiện dành cho xe đầu kéo.

Phan Văn Khởi - Nhân viên kỹ thuật tổ gầm máy I

Chuyên viên phụ trách kỹ thuật gầm máy dành cho xe đầu kéo.

Trần Văn Nguyên - Nhân viên tổ sơn

Chuyên viên phụ trách công tác làm mới và sơn theo yêu cầu dành xe đầu kéo.

Nguyễn Hữu Tuyền - Tổ trưởng tổ sơn

Chuyên viên phụ trách công tác làm mới và sơn theo yêu cầu dành xe đầu kéo.

Tạ Văn Tùng - Nhân viên tổ sơn

Chuyên viên phụ trách công tác làm mới và sơn theo yêu cầu dành xe đầu kéo.